Scroll Down
กล้าคิด กล้าทำ
เด็กที่กล้าคิดและกล้าลงมือทำจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะไม่กลัวความล้มเหลว ไม่ล้มเลิกกลางคันเพราะสนใจสิ่งใหม่มากกว่า
ปัจจัยส่งเสริมให้ลูกเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ

ได้ลองผิดลองถูก
การลองผิดลองถูกให้ประโยชน์กับลูกได้มากกว่าที่พ่อแม่คิด เมื่อได้ลองผิด ลองถูกด้วยตัวเอง เด็กจะค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการทำสิ่งต่างๆ เมื่อล้มเหลวเด็กจะไม่ท้อถอย แต่จะลองพยายามหาวิธีทำแบบใหม่จนกว่าจะสำเร็จ

เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ลูก ลองทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะช่วยเหลือทำให้ลูกทุกอย่างแต่ควรกระตุ้นให้ลูกได้พยายามลงมือทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเอง เช่น วัยกำลังคลาน การให้ลูกได้คลานไปหยิบของเล่นเองบ้าง ไม่หยิบมาให้ทุกครั้ง หัดให้ลูกลอง ผูกเชืกรองเท้าเอง หรือแต่งตัวด้วยตัวเอง

ให้อิสระในการคิด และการเรียนรู้
ให้อิสระลูกได้คิด และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น วันนี้อยากเล่นเกมอะไร ด้วยวิธีแบบไหน ให้คิดวิธีการเล่นด้วยตัวเองได้เลย

ได้ลองผิดลองถูก
การลองผิดลองถูกให้ประโยชน์กับลูก ได้มากกว่าที่พ่อแม่คิด เมื่อได้ลองผิด ลองถูกด้วยตัวเอง เด็กจะค้นพบวิธีการใหม่ๆในการทำสิ่งต่างๆ เมื่อล้มเหลว เด็กจะไม่ท้อถอย แต่จะลองพยายามหาวิธีทำ แบบใหม่จนกว่าจะสำเร็จ
กล้าคิดกล้าทำ นำไปสู่ความสำเร็จ
การที่เด็กเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ ช่วยให้ลูกมีความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการประสบความสำเร็จ
คาดการณ์สิ่งที่ควรทำในอนาคต ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
ซึ่งสั่งสมมาจากการที่ได้เคยลองผิดลองถูกมาก่อน ลูกจะเป็นคนมีเหตุผลและหาแนวทาง ในการทำให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยตนเองในทุกเรื่อง
ประสบความสำเร็จในชีวิต
ความกล้าคิดกล้าทำจะเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทำ สิ่งต่างๆ ทำให้เขาได้มีโอกาสเลือกและค้นพบว่า สิ่งที่ทำนั้นดีต่อตัวเอง ทำได้ดีแค่ไหน ชอบหรือไม่ชอบ และจะพัฒนาสิ่งที่ชอบ ให้ทำได้ดีขึ้นได้อย่างไร เด็กจะไม่หลงทาง เพราะรู้จักตัวเองและมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน จึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า
สร้างภูมิต้านทานอุปสรรคตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต
แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อความสำเร็จในอนาคต
Executive Functions
ดูรายละเอียด
การฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงวัย 3-6 ขวบเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆให้กับเด็ก
การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ดูรายละเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมั่นคงและเต็มไปด้วย ความรักความเข้าใจกัน เด็กสามารถมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ ด้วยตนเอง
"เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานอุปสรรค ให้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต"